Zápis z členské schůze oddílu nohejbalu TJ Pankrác

konané dne 11.2.2013 v zasedací místnosti TJ Pankrác

Účast: viz prezenční arch

začátek: 18:15

Program:

 1. Schválení programu schůze

 2. návrh: Albrecht

  zapisující Křeček

  schváleno aklamací

   

 3. Představení a přivítání nových členů

 4.  

 5. Návrh delegátů na VH TJ Pankrác

 6. Podobský, Hurda, Chytra, Vrzal, Harmanec, Malík, Křeček, Beránek, Katz

   

 7. Zpráva o sportovní činnosti oddílu za rok 2012

 8. referující: Albrecht

  - zhodnocení činnosti oddílů a jejich výsledků

  - pochvala za minimální pokutovost

  - zhodnocení Poslední smeče („ME nohejbalu“)

  - Reitknechtka – převzetí klubovny a zázemí

  - ocenění zasloužilých a aktivních členů

  - problematika změny herních pravidel (podání z voleje zpět)

   

 9. Zpráva o hospodářské činnosti oddílu za rok 2012 a výhled do r. 2013

 10. referující: Chytra, Albrecht

   

 11. Volba výboru oddílu

 12. zvolen výbor o těchto členech:

  předseda: Albrecht

  místopředseda: Beránek

  hospodář: Chytra

  (všichni aklamací)

   

 13. Výhled sportovní činnosti oddílu na rok 2013

 14. referující: Albrecht a vedoucí týmů

  - organizace jarních brigád

  - sestavení předběžných soupisek týmů

  - rozhodčí: Albrecht, Profous, Katz

   

 15. Diskuse

  • distribuce a používání materiálu (dresy, míče, sítě)

V rámci diskuse schválila členská schůze aklamací toto usnesení:

 

„Oddíl nohejbalu TJ Pankrác vyjadřuje požadavek nezvyšovat počet komerčních pronájmů haly na úkor pravidelných tréninků členů .

 

 

 

závěr: 19:45

 

 

Zápis vyhotovil: Křeček

Zápis kontroloval: Albrecht