Zápis z členské schůze oddílu nohejbalu TJ Pankrác

konané dne 10.2.2014 v zasedací místnosti TJ Pankrác

Účast: viz prezenční arch

začátek: 17:55

Program:

 1. Schválení programu schůze

 2. návrh: Albrecht

  zapisující D. Harmanec

  schváleno aklamací

   

 3. Zpráva o sportovní činnosti oddílu za rok 2013

 4. referující: Albrecht

  - zhodnocení činnosti oddílů a jejich výsledků (4 týmy na medailovém místě)

  - pokuty za 2013 v celkové výši cca 2000 Kč

  - nábor žáků (6 trojic, bohužel, jen registrovaní fotbalisté)

  - turnaj super veteránů (zisk 3. místa pro TJ Pankrác)

  - turnaj A. Srpa

  - Poslední smeč („neoficiální ME nohejbalu na dva dopady“) - poděkování organizačnímu výboru, V. Beránkovi, J. Wallischovi, D.+A. Harmancovým, M. Malíkovi s rodinou, trojici týmu C za úspěšnou reprezentaci oddílu na turnaji

   

 5. Zpráva o hospodářské činnosti oddílu za rok 2013 a výhled do r. 2014
 6. referující: Chytra, Albrecht

  - doplatit příspěvky do 20.2.2014 

   

 7. Představení a přivítání nových členů

 8. - Mička, Zachař, Truc, Englich, Buchta, Erlebach, Filinger

   

 9. Výhled sportovní činnosti oddílu na rok 2014

 10. referující: Albrecht

  - nově založené družstvo žen

  - nový tým E nastupuje do 5. třídy

  - další ročník turnaje Poslední smeč (sponzoři vítáni), A.Srpa, turnaj super veteránů

  - zápisy je nutno stáhnout ze stránek

  - sestavení předběžných soupisek týmů:

A B C D E
Albrecht , Jiří Albrecht , Štěpán Harmanec, Jakub Albrecht , Luboš Englich, Jiří
Čadina, F Beránek, Vilém Hurda, Tomáš Chytra, Libor Kropáček, Tomáš
Čadina, Tomáš Novák, Petr Kašpar, Jan Harmanec, Adam Kropáček, Václav
Čuda, Petr Petrás, Jakub Malík, Michal Harmanec, David Kvacskai, Robert
Fröhlich, Petrás, Ondřej Mička, Vojtěch Přívora, Martin Zachař, Jan
Hubálovský, Jiří Růžička, Daniel Odvárka, Jaromír Thuj, Jan Buchta
Katz, Ondřej Truc, Tomáš Sigmund, Petr Wallisch, Jakub Erlebach
Katz, Tomáš
Stejskal, Karel
Filinger
Mikšovský, Pavel  - rozhodčí: Albrecht, Profous, Katz

   

 1. Diskuse

  • hlásit nedostavení soupeře v zápise
  • organizace přeborů
  • zkusit zjistit něco o historii od známých
  • zvážení koupě kamery pro přenos z Poslední smeče a možnosti on-line přenosu svépomocí
  • delegáti na VH TJ Pankrác (Podobský, Chytra, Petrás, Harmanec, Katz)

 

závěr: 19:15

 

 

Zápis vyhotovil: D. Harmanec

Zápis kontroloval: Albrecht