Zápis z členské schůze oddílu nohejbalu TJ Pankrác

konané dne 7. března 2016 v zasedací místnosti TJ Pankrác

 

Účast: viz prezenční arch

začátek: 18:15

 

Program:

  1. Schválení programu schůze

návrh: Albrecht

zapisující Křeček

schváleno aklamací

  1. Zpráva o činnosti TJ Pankrác

referující: Albrecht

- situace hřiště Reitknechtka a výstavba metra D

- možnost výstavby nových sportovišť v Hodkovičkách

- spor se Sekyra Group

- výhledové volby do vedení TJ Pankrác

  1. Zpráva o sportovní činnosti oddílu nohejbalu za rok 2015

referující: Albrecht a kapitáni týmů

- zhodnocení činnosti oddílů a jejich výsledků:

oba dva hl. úkoly (postup týmu A a D) splněny

informace o umístění všech týmů

- vystoupení kapitánů a kapitánky jednotlivých týmů

- pochvala za minimální pokutovost

- info o členské základně, přivítání nových členů a členek

- výzva za neustálý nábor (zvl. mladších žáků)

- info o údržbě sportovišť a materiálu

- info o placení příspěvků (‚morálka dobrá‘, jen dříve – platby v lednu)

- info o informovanosti – vše důležité na webu, navštěvujte ho!

- zhodnocení Poslední smeče, pochvala za brigády a zisk sponzora

- poděkování „všem, kteří něco dělají“

  1. Zpráva o hospodářské činnosti oddílu za rok 2015 a výhled do r. 2016

referující: Chytra, Albrecht

- finanční zhodnocení Poslední smeče

- příjmy v r.2015 166853 Kč, výdaje 154825 Kč, výsledek 12028 Kč

- plus převod z r. 2014 72643 Kč

- stávající stav účtu 84671 Kč

- členská základna: 38 mužů (+hostování) , mládež 13 lidí, 15 žen,

17 seniorů, 2 zasloužilí členové

- rozpočet na druhou ligu cca 40 tis. Kč, další týmy cca 18. tisíc Kč,

celkový rozpočet cca 150 tis. Kč

  1. Výhled sportovní činnosti oddílu na sezónu 2016

referující: Albrecht a vedoucí týmů

info o: - zápisech z utkání

- 3 jednotkách hotových rozhodčích

- školení a doškolení rozhodčích

- školení trenérů

- nevyužité možnosti hrát krajskou soutěž

- konci smlouvy se správcem Solničkou, novém nájemci p. Kulvajtovi

- rozdělení kurtů a harmonogramu vytížení

  1. Rozdělení hráčů do družstev

referující: Albrecht a vedoucí týmů

  1. Diskuse

- zlepšení plánování účasti na trénincích (v hale), úvaha o online registracích, vázání možnosti účasti na halových trénincích na zaplacení příspěvků již na podzim

- systém skříněk a balónů v šatně

- 4 dresy pro A tým (+ Pleskanka z E-týmu?)

V rámci diskuse schválila členská schůze aklamací toto usnesení:

Schůze oddílu nohejbalu žádá vedení TJ o zlepšení úklidu jak v hale (vč. vytření hrací plochy), tak ve sprchách.“

 

závěr: 20:00

Zápis vyhotovil: Křeček

Zápis kontroloval: Albrecht