Zápis z členské schůze oddílu nohejbalu

TJ Pankrác

konané dne 23. ledna 2017

v zasedací místnosti TJ Pankrác

Účast: 37 členů (viz prezenční arch)

začátek: 18:15

Program:

  1. Schválení programu schůze, zapisujícího a skrutátorů

návrh: Albrecht

zapisující Křeček

schváleno aklamací

  1. Zpráva o činnosti TJ Pankrác za rok 2016

referující: Albrecht

- situace hřiště Reitknechtka, jednání s MHMP, předpoklad min. 2 roků stávajícího stavu, další možnosti pronájem či stavba nového hřiště (Krč)

- spokojenost s novým nájemcem Kulvajtem

- nové vedení pražského nohejbalu (Souček), předpoklad důsledného vyžadování dodržování předpisů

- ve vedení PNS nově člen TJ Pankrác (Harmanec)

- spokojenost se sportovní stránkou roku 2016, řada úspěchů mužů, žen i žáků

- výhry 1500,- (tým B), 1200,- (D), 300,- (E), pokuty 0,-

- poděkování za Poslední smeč všem podílejícím se na organizaci i sponzorům

  1. Zpráva o hospodářské činnosti oddílu za rok 2016

referující: Chytra

- rozpočet dodržen i přes náklady na 2. ligu

- stav účtu k 1.1.2016: 107.150,-; ke konci roku 227.000 Kč

- rozpočet na rok 2016 cca 130.000 Kč

- informace o příspěvcích oddílu na nákup nových bot pro hráče (kupóny na slevu, proplácení oproti účtence nebo hromadná objednávka – dořešit/objednat do února, příspěvek max. 1000 Kč)

  1. Sportovní výhled do sezóny 2017, rozdělení hráčů do družstev

referující: Albrecht a vedoucí týmů

- informace o odchodech a příchodech hráčů (momentální stav 91 hráčů/ek)

- přihlášky do soutěží dodá tým C a E

- tým A by měl posílit svou spolupráci s mládeží

- do konce března dořešit rozhodčí

- sestavení předběžných soupisek

- určení hracích dnů, rozdělení kurtů a harmonogramu vytížení

  1. Další agenda roku 2017

- brigády průběžně březen-duben

- spolupráce se ZŠ Sdružení

  1. Volby

- kandidáty do výboru TJ Pankrác zvoleni za oddíl nohejbalu Miloš Bádal a Luboš Albrecht (všichni přítomní pro)

- zvolen staronový výbor oddílu nohejbalu ve složení Beránek, Chytra, Albrecht (všichni přítomní pro)

- na valnou hromadu TJ Pankrác třeba 16 delegátů

  1. Diskuse

- prosba o sdělení čísla účtu pro placení členských příspěvků

- kompromisní řešení změny nedělních tréninků (A a B od 17:30)

 

V rámci diskuse schválila členská schůze aklamací toto usnesení:

Schůze oddílu nohejbalu opětovně a naléhavě žádá vedení TJ o zlepšení úklidu jak v hale (vč. vytření hrací plochy), tak ve sprchách.“

 

 

závěr: 20:10

Zápis vyhotovil: Křeček

Zápis kontroloval: Albrecht