Zápis z členské schůze nohejbalového oddílu TJ Pankrác

konané dne 9. listopadu 2010 od 18:00 v salonku haly TJ Pankrác,

všichni členové informováni prostřednictvím vedoucích mužstev, resp. přímo předsednictvem,

účast viz prezenční listina

 

Průběh:

1) Schválení programu schůze

2) Zpráva předsedy o sport. činnosti uplynulé sezóny (všechna mužstva) a výhledy do sezóny budoucí

(ref: Albrecht L.)

3) Zpráva a řízená diskuse o násl. agendě:

- reorganizace brigádnické činnosti

- problematika C-týmu

- rozhodcovská činnost

- potvrzování, resp. jmenování vedoucích mužstev ( Atým: Katz Tomáš, B: Malík

Michal; C (exD): Albrecht Luboš; D (exE): Křeček Jan s výpomocí Vrba,

Chytra)

- správa areálu Reitknechtka

- finanční přehled a rozvaha

- Poslední smeč

- tréninkové jednotky v hale (C+D v neděli 18-20:00; A+B 20 – 22:00)

 

4) Volná diskuse

 

Po vyčerpání všech bodů programu dle pozvánky a ukončení diskuse byla schůze skončena v 19:35.

 

Zapsal: Křeček Jan