Zápis z členské schůze oddílu nohejbalu

TJ Pankrác

konané dne 22. ledna 2018

v zasedací místnosti TJ Pankrác

Účast: viz prezenční arch

začátek: 18:15

Program:

  1. Schválení programu schůze

Návrh/předsedajíci: Albrecht; zapisující Křeček; schváleno aklamací

  1. Zpráva o sportovní činnosti oddílu nohejbalu za rok 2017

referující: Albrecht a kapitáni/ky týmů

- úvaha na téma Musíme si pomáhat, poděkování aktivním členům

- zhodnocení sezóny kapitány a kapitánkami týmů

  1. Zpráva o hospodářské činnosti oddílu za rok 2017 a výhled do r. 2018

referující: Chytra, Albrecht

- příjmy 229.596 Kč, výdaje 255.934 Kč

- stávající stav účtu 179.520 Kč

- členská základna: 91 členů

- pochvala za nízkou pokutovost, informace o aktuálních sazbách

- informace o plánované výrobě mikin

  1. Výhled sportovní činnosti oddílu na sezónu 2018

referující: Albrecht a vedoucí týmů

- info o vedoucích a hracích dnech týmů

- info o termínovém kalendáři

- změna specifikace utkání do 21. března

  1. Rozdělení hráčů do družstev

referující: Albrecht a vedoucí týmů

Pankrác A: Petrás Jakub, Petrás Ondřej, Novák, Závorka, Šťastný, Albrecht, Primáč, Král

Pankrác B: Šaroun, Šplíchal, Harmanec Jakub, Harmanec Adam, Růžička,Škabroud, Kašpar, Stejskal, Hubálovský

Pankrác C: Sýkora, Krýsa, Charvát, Puncman, Brož, Petrů, flukt: Hampeis, Harmanec D., Malík, Sikmund, Vrba

Pankrác D: Harmanec D., Beránek, Malík, Walisch, Sigmund, Hampeis, Širmer

Pankrác E: Vrba, Křeček, Grund, Pleskanka, Kraft, Bierhanzel, Bárta, Strouhal

Pankrác F: Albrecht, Sláma Michal, Sláma Michael, Sláma Marek, Cihla, Lepší, Bádal, Průša, Petrásová I., Balíček

PunkRatz: Vyskočilová, Petrásová, Aberle, Richterová, Nováková, Řeháčková

  1. Informace z PNS

referující: Harmanec

  1. Další

referující: Albrecht, Petrás J., další přihlášení

- systém údržby kurtů

- informace o areálu Reitknechtka

- informace o osvětlení centrkurtu

- změny hracích systémů I. a II. Ligy

- informace o příchodech a odchodech

- ženy – trénink pondělí i čtvrtek

- půlhodina nedělního tréninku pro týmy A a B navíc

- schválení delegátů na VH TJ Pankrác (všechny hlasy pro)

- informace o soudních sporech TJ Pankrác

- zájem o nové hráčky

- zájem o výpomoc do kantýny na turnaj 3. března

 

závěr: 20:00

Zápis vyhotovil: Křeček

Zápis kontroloval: Albrecht