Zápis z členské schůze oddílu nohejbalu

TJ Pankrác

konané dne 15. ledna 2020

v zasedací místnosti TJ Pankrác

Účast: viz prezenční arch

začátek: 18:10

Program:

 1. Schválení programu schůze

Návrh/předsedajíci: Albrecht; zapisující Křeček; schváleno aklamací

 1. Zpráva o sportovní činnosti oddílu nohejbalu za rok 2019

referující: Albrecht a kapitáni/ka týmů

  • úvaha na téma Pomáhání nám jde, do ideálu daleko

  • úvaha na téma Jak to funguje v jednotě

  • poděkování aktivním členům, vyčnívá Harmanec

  • zhodnocení sezóny kapitány (a kapitánkou) týmů, zhodnocení odměn a pokut

  • informace o školení trenérů a potřebě rozhodčích

 1. Zpráva o hospodářské činnosti oddílu za rok 2019

referující: Chytra

  • příjmy 212.540 Kč, výdaje 271652 Kč

  • stávající stav účtu (ke dni 31.12.2019) 277.121 Kč

  • platících členů 81, další příjmy z Poslední smeče

  • informace o změně na tajemnickém postu TJ Pankrác

 1. Informace a usnesení ke kauze Žaloba na TJ Pankrác

referující: Albrecht

  • historie pokusů o prodej pozemků na Reitknechtce, Sekyra Group, restituce

  • letní valná hromada a prodej pozemků

  • podání žaloby na TJ Pankrác

  • problém s únikem seznamu členů (GDPR)

Návrh usnesení: „Schůze oddílu nohejbalu TJ Pankrác vyjadřuje ve věci prodeje pozemků podporu Výboru TJ Pankrác a odmítá aktivity pana Káni.“

Usnesení bylo přijato (Pro: 29; Proti: 0; Zdrželi se: 2)

 1. Výhled sportovní činnosti oddílu na sezónu 2020

referující: Albrecht, Harmanec

  • proces přihlašování (vedoucí týmů stáhnou a vyplní přihlášku)

  • informace z PNS

 1. Rozdělení hráčů do družstev, hrací dny

referující: Albrecht a vedoucí týmů

Pankrác A: Petrás Jakub, Petrás Ondřej, Novák, Závorka, Šťastný, Král, Harmanec

Adam, Harmanec Jakub (víkend)

Pankrác B: Šaroun, Šplíchal, Růžička, Škabroud, Kašpar, Stejskal, Hubálovský,

Harmanec Nik, Albrecht Štěpán (pondělí)

Pankrác C: Harmanec D., Wallisch, Sigmund, Hampeis, Zaspal, Malík Michal (čtvrtek)

Pankrác D: Bádal st, Bádal ml., Beránek, Kulvajt, Kvaczkai, Malík David, Širmer

(středa)

Pankrác E: Vrba, Křeček, Grund, Bierhanzel, Bárta, Strouhal, Modl, Dvořák, Krejčí

(středa)

Pankrác F: Sláma Marek, Sláma Michal Sláma Michael, Půhoný Tomáš, Pantoflíček,

Talpa, Hanžl, Pavlíček S., Pavlíček Š., Švarc, Veselý, Albrecht Luboš, Aberle, Petrásová

(čtvrtek)

  • Inventura nezařazených hráčů a hráček

 1. Diskuse, Ostatní

  • výzva k hledání sponzorů

  • nové osvětlení centrkurtu

  • úklid haly

  • doplňování dresů, výroba nových

  • možnost zvýšení tréninkových termínů v hale bude projednána s novou paní tajemnicí

 

 

závěr: 20:25

Zápis vyhotovil: Křeček

Zápis kontroloval: Albrecht