Zápis z výroční členské schůze oddílu nohejbalu TJ Pankrác

konané dne 30. srpna 2021

v zasedací místnosti TJ Pankrác

Účast: viz prezenční arch

začátek: 18:05

Program:

 

1) Schválení programu schůze, předsedajícího a zapisovatele

Návrh předsedajícího: Albrecht; zapisujícího: Křeček; schváleno aklamací

 

2) Zpráva o sportovní činnosti oddílu nohejbalu za roky 2020 - 2021

referující: Albrecht a kapitáni/ky týmů

- reflexe obtíží covidových časů (zkrácené soutěže, zavřená tréninková hala)

- informace o obsazených soutěžích na rok 2021

- zhodnocení sezóny 2020 i probíhající sezóny 2021 kapitány a kapitánkami týmů

- ocenění aktivních členů a členek věcnými dary

- informace o aktuálním fungování TJ Pankrác

- diskuse o kandidátech oddílu nohejbalu na valnou hromadu TJ Pankrác

- ocenění členů končícího výboru

 

3) Zpráva o hospodářské činnosti oddílu za rok 2020

referující: Chytra, Albrecht

- výdaje 50.184 Kč, příjmy 186.515 Kč, stav účtu 413452 Kč; 85 členů

- informace o struktuře příjmů a výdajů

- informace o proplácení sportovní výstroje

- informace o sponzoringu, poděkování

 

Přestávka 19:00 – 19:15

 

4) Volba Výboru oddílu nohejbalu

- návrh výboru ve složení Albrecht, Beránek, Chytra, Křeček

- schváleno všemi hlasy PRO

 

5) Volba kandidátů/ek do Výkonného výboru TJ Pankrác

- Albrecht, Jakub Petrás, Pavlína Aberle

- schváleno všemi hlasy PRO

 

6) Volba delegátů/ek na Valnou hromadu TJ Pankrác

- kandidáti: Aberle, Petrás Jakub, Petrásová, Harmanec David, Křeček, Holdschik,

Harmanec Jakub, Beránek, Zaspal, Petrás Ondřej, Ballek, Harmanec Adam, Hruška,

Rakušan

- 1 se zdržel, schváleno všemi ostatními hlasy PRO

 

5) Diskuse / Ostatní

- výzva k šetrnému zacházení s vybavením kurtů, ideálně i k drobné údržbě

- informace k Poslední smeči, výzva k pomoci při organizaci a průběhu

- informace k rozhodčím, výzva k nalezení nových zájemců

- diskuse o výši příspěvků

- diskuse o mandátu delegátů oddílu na valné hromadě

- diskuse o nových dresech

 

 

závěr: 20:00

Zápis vyhotovil: Křeček

Zápis kontroloval: Albrecht