Zápis z výroční členské schůze oddílu nohejbalu TJ Pankrác

konané dne 9. března 2022

v zasedací místnosti TJ Pankrác

Účast: viz prezenční arch

začátek: 18:12

Program:

 

1) Schválení programu schůze, předsedajícího a zapisovatele

Návrh předsedajícího: Albrecht; zapisujícího: D. Harmanec; schváleno aklamací

 

2) Zpráva o sportovní činnosti oddílu nohejbalu za roky 2021 - 2022

referující: Albrecht a kapitáni týmů

- zhodnocení sezóny, družstvo A postoupilo do první ligy

- plán letos uspořádat turnaj Poslední smeč, bude i mistrovství světa

- zhodnocení sezóny 2021 kapitány týmů

 

3) Zpráva o hospodářské činnosti oddílu za rok 2021

referující: Chytra, Albrecht

- výdaje 143 890,- Kč příjmy 55 000,- Kč, stav účtu 37 170,- Kč, 70 členů

- informace o struktuře příjmů a výdajů

- došlo k poklesu členské základny

 

Přestávka 18:45 – 19:05

 

4) Výhled sportovní činnosti oddílu na sezónu 2022

referující: Albrecht

- brigády centr kurt týmy A a B, tramvaj a trojka zbylé týmy

- rozlosování je k dispozici

- termíny našich turnajů: A. Srp 5.11.2022, Poslední Smeč 10. a 11.12.2022

- reorganizace celostátních soutěží (letos nemáme zájem o zařazení turnaje Poslední smeč do zimního poháru, máme dost pochybnosti ohledně návrhu , schůzka týmu A s panem Maršálkem)

 

5) Rozdělení hráčů do družstev

Pankrác A: Harmanec A., Petrás J., Petrás O., Závorka, Novák, Král, Mleziva (host), Putík, Cihla (J), Talpa (J) plus B tým

Pankrác B: Harmanec J., Růžička, Šaroun, Chytra, Hubálovský, Stejskal, Kašpar Jan, Cihla, Talpa, Harmanec N. plus C tým

Pankrác C: Wallisch, Zaspal, Sigmund, Hampeis, Pavlíček S., Malík M., Harmanec D.

Pankrác D: Vrba, Křeček, Grund, Bierhanzl, Strouhal, Modl, Kraft, Sviták

Pankrác E: Kvacskai, Aberle, Bádal, Hurda, Kašpar Jakub, Petrásová, Půhoný, Veselý, Pantoflíček, Albrecht

 

6) Diskuse / Ostatní

- nová tajemnice jednoty – paní Votrubová

- brigády jakmile dovolí počasí

 

závěr: 19:50

Zápis vyhotovil: Harmanec

Zápis kontroloval: Albrecht